Fiofanana tao amin’ny Sekoly ambonin’ny zandarimariam-pirenena ao Moramanga.

Ny 19 ka hatramin’ny 23 Oktobra lasa teo, nisy fiofanana mpamolavola soritr’asa "fampianarana" tao amin’ny Sekoly Ambony ny zandarimariam-pirenena (ESGN) ao Moramanga.

Ny fiofanana nomen’ny lietnà kolonely Poquereau, mpiara-miasa vahiny Zandarimaria ao amin’ny Masoivohon’i Frantsa, dia nahafahan’ireo mpiofana dimy, manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra ao amin’ny ESGN ao Moramanga sy ao amin’ny Sekolin’ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra, manatsara ny fitaovana mifanaraka mba hiantohana ny fitantanana tsara sy ny fahazoana mazava tsara ny fandaharam-potoanan’ny mpiofana amin’ireo sekoly roa ireo mandritra ny fotoana hianarany.

Rehefa vita ny fiofanana, dia nisy ny lanonana famaranana, natrehan’ny kolonely Héry RABEMANANJARA, komandin’ny ESGN.

Dernière modification : 26/10/2020

Haut de page