Manohana ny ady amin’ny valan’aretina eto Madagasikara i Frantsa

Nanao sonia fifanarahana ara-bola roa mitentina 6 miliara ariary (1,5 tapitrisa euro) ny fitambarany, natrehin’ny ambasadaoro frantsay miasa sy monina eto Madagasikara, ny Agence Française de Développement sy vondrona ONG roa izay soloin’ny Action Action contre la Faim et Humanité sy Inclusion tena, androany. Ireo dia hanampy amin’ny fanamafisana ny hetsika atao manolonan’ny valan’aretina Covid-19.

Noho io famatsiam-bola io, i Frantsa, amin’ny alàlan’ny AFD, dia manampy vondrona ONG roa hamaly amin’ny fomba haingana sy mifanaraka amin’ny filàna ankehitrinyny zavatra ho atao :

• Ny tetik’asa "Setriny amin’ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 eto Madagasikara amin’ny alàlan’ny fanohanana ny sehatry ny fahasalamana ary ny fanalefahana ny fiatraikany ara-tsosialy ny valanaretina amin’ny vahoaka marefo" ataon’ny vondrona Action contre la Faim, Action Socio-sanitaire Organisation Secours, CARE, Médecins du Monde, dia hanampy amin’ny fampihenana ny taham-pahafatesana noho ny valanaretina ary koa ny fiantraika ara-tsosialy ny krizy.

• Ny tetikasa "MIaro TEna aho, ho fiarovako ny HAFA, MITEHAFA" ataon’ny vondrona Humanité et Inclusion, Douleurs Sans Frontières ary SOS Village d’Enfants dia hanampy amin’ny fandrindrana ny fihetsika manoloana ny valan’aretina.

Ity fanohanana ity dia mikendry hitondra firaisankina, fiaraha-miasa, mivaingana ary eo no ho eo, ao anatin’ny fanomezan-toky sy ny fanohanan’i Frantsa ny vahoaka Malagasy.

Lahatsoratra misongadina voahodidina tsipika :

Olona mahery ny 80 0000 isan’izany mpiasan’ny fahasalamana 1034 , mpiasa ny fampianarana 10 921 , mpianatra sy ray aman-drenin’ny mpianatra, 66400 olona misitraka hetsika fanentanana , fanohanana ara-haipisaina sy ara-hetsipon’ny fiarahamonina sy fanohanana halala momba ny aretina amin’ny fanabeazana , marary 387 voatokana-monina, 830 mpisehatra momba ny firaisa-monina izay hanenika faritra 11 laharam-pahamehana eto Madagasikara : Analamanga, Analanjirofo, Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Atsinanana, Boeny, Bongolava, Diana, Itasy ary Vakinankaratra.

JPEG

Dernière modification : 23/10/2020

Haut de page